Copyright © 2014 mostax.sk. Všetky práva vyhradené.

Drenážny pás DRENKAR®

Rýchle, jednoduché a účinné odvodnenie izolácie mostných objektov.

Predstavujeme produkt pre jednoduché odvodnenie izolácie stavebných objektov – najmä mostov.

Drenážny pás, alebo aj drenážny geokompozit, alebo drenážny povrazec sa môže použiť na mostoch s odvodnením odvodňovačmi a odvodňovacími rúrkami, tak isto aj na mostoch odvodnených žľabmi na boku mosta. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a nezávisí od počasia.

Pokladá sa do drenážneho kanálika spolu s plastbetónom, alebo priamo na izoláciu v osi odvodnenia, medzi jednotlivými odvodňovačmi a rúrkami, okolo nich a hlavne pred mostnými závermi. Pri žľabových mostoch pozdĺž celého žľabu, šikmo k pozdĺžnej osi a tiež pred dilatáciou.

Drenkar® odoláva teplote až 230°C a preto sa asfaltová zmes môže pokladať priamo na pás, bez poškodenia. Jeho obrovská výhoda je  v tom, že dokáže vytiahnuť vodu aj do protispádu. Prevýšenie môže byť až do výšky 100 mm. Voľný koniec musí byť však zaústený do odvodňovača, alebo žľabu min. 300 mm pod úrovňou najnižšieho miesta.  Drenkar® pracuje na základe kapilárneho prúdenia, preto vodu doslova odsáva. Jeho osadenie do drenážneho kanálika spolu s plastbetónom pred mostným záverom v priečnom aj pozdĺžnom smere zabezpečí v prípade degradácie a upchatia kanálika odvod vody, ktorá by tam inak zostala . Drenkar® aj pri silnom stlačení stále funguje a odvádza vodu. Je ho vhodné použiť aj na mostoch s nerovnou mostovkou, alebo
v miestach, kde stojí na izolácii voda.

Dá sa jednoducho rezať a spájať.  

Home Odvodnenie mostov Odvodnenie a kanalizácia Referencie Kontakt

Technické informácie

Tel/fax: +421 42 471 15 75
Mobil: +421  915  740  424