Copyright © 2014 mostax.sk. Všetky práva vyhradené.

Odvodnenie drenážnym pásom DRENKAR

Rýchle, jednoduché a účinné odvedenie vody z násypov, valov, základov stavieb, podložia pod cestami a železnicami, spoza oporných múrov, zárubných stien, mostných opôr a štetovníc, ale aj zosuvom ohrozených svahov, zelených striech, skládok a podobne.   

Drenkar sa skladá z obalu a jadra s drôtmi s nekorodujúcej ocele. Obal je z geotextílie, ktorá má filtračné a drenážne vlastnosti a dopravuje vodu po svojej ploche. Vnútorné, špeciálne pletené jadro je schopné kapilárne nasávať a rýchlo odvádzať vodu z vrchnej vrstvy.

Je odolný voči ropným látkam, chemikáliám a teplote do 230°C. Inštalácia pásu je veľmi jednoduchá a nezávisí od počasia. Pokladá sa priamo do zeme, alebo na geotextilné, difúzne, separačné, alebo iné  fólie. Pri odvodňovaní svahov, násypov, alebo podložia sa vkladajú pásy Drenkaru – knoty priamo do vyhĺbených, alebo vyvŕtaných otvorov.

Využíva sa aj na inštaláciu ku koreňom stromov, kríkov a rôznych rastlín, kde dodáva rovnomerne a účinne závlahu. Rýchlosť a množstvo odvedenej vody závisí od rozdielu výšok úrovní koncov pásu.  Jednoducho sa reže a spája. Drenkar má výhodu aj v tom, že dokáže vytiahnuť vodu aj do protispádu. Táto vlastnosť sa využíva pri odvodnení priehlbín a nerovností povrchu.

Home Odvodnenie mostov Odvodnenie a kanalizácia Potrubný systém MINERALPLAST Referencie Kontakt
Tel/fax: +421 42 471 15 75
Mobil: +421  915  740  424