Copyright © 2014 mostax.sk. Všetky práva vyhradené.

Home Odvodnenie mostov Odvodnenie a kanalizácia Potrubný systém MINERALPLAST Referencie Kontakt

Mostné odvodňovače HSD-2 a HSD-5

Mostný vpust HSD-2 300x500mm, so zvislým odtokom DN100

Mostný vpust HSD-2 pre železobetónové mosty so zvislým odtokom DN100, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Mostný vpust HSD-2 300x500mm, so zvislým odtokom DN150

Mostný vpust HSD-2 pre železobetónové mosty so zvislým odtokom DN150, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Mostný vpust HSD-2 300x500mm, s bočným odtokom DN100

Mostný vpust HSD-2 pre železobetónové mosty s bočným odtokom DN100, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Mostný vpust HSD-2 300x500mm, so závesným hrdlom DN150

Mostný vpust HSD-2 pre železobetónové mosty so závesným hrdlom DN150, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Mostný vpust HSD-5 500x500mm, so zvislým odtokom DN150

Mostný vpust HSD-5 pre železobetónové mosty so zvislým odtokom DN150, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Mostný vpust HSD-5 500x500mm, s bočným odtokom DN150

Mostný vpust HSD-5 pre železobetónové mosty s bočným odtokom DN150, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Mostný vpust HSD-5 500x500mm, so závesným hrdlom DN150

Mostný vpust HSD-5 pre železobetónové mosty so závesným hrdlom DN150, trieda zaťaženia D400

výkres pdf

výkres dwg

Tel/fax: +421 42 471 15 75
Mobil: +421  915  740  424